Wedin Elektronik startade som enskild firma 1994 med teknisk service inom elektronik, ljud och ljus som huvudsaklig syssla, något som fortfarande är aktuellt även om huvudverksamheten under några år främst kretsade kring informationsteknik med fokus på datorer, nätverk och kringutrustning. I slutet av 90-talet ombildades firman till aktiebolag. Vi har idag uppdragsgivare från alla nordiska länder. Som kuriosa kan nämnas att ett av de första första uppdragen kom från Saudiarabien.

Det förekommer fortfarande att tekniker gör långa och dyra resor även för enkla åtgärder, så vi fortsätter att ställa oss till förfogande för nya uppdragsgivare. Vi är särskilt bra på systematisk felsökning inom elektronik och datakommunikation, och när ett fel väl är lokaliserat brukar vi kunna åtgärda det direkt.

Kontakta mig på telefon 070-589 54 09 så kan jag berätta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Stefan Wedin