Vi är sedan några år partner med Ibas AS, Nordens ledande tjänsteleverantör av dataräddning, dataradering och computer forensics. Ibas är ett helägt dotterbolag till amerikanska Kroll Ontrack.

Företaget är internationellt erkänt för sin expertis inom dataräddning. I företagsgruppen Kroll Ontrack har Ibas ansvaret för Norden och Holland. Huvudkontoret ligger i Kongsvinger, Norge.

Kroll Ontrack erbjuder högteknologisk service och programvara för att rekonstruera, söka, analysera, presentera och radera data för privat och offentlig verksamhet, juridisk verksamhet och privatpersoner. Dessutom erbjuder företaget ”Electronic Discovery”, avancerade söktjänster, elektronisk och pappersbaserad insamling av data, computer forensics, ESI konsulttjänster, samt tjänster knutna till presentation av elektroniska bevis i domstol. Kroll Ontrack är en del av Kroll Inc., ett världsomfattande konsultföretag inom ”Risk Consulting”.

Du kan nu vända dig direkt till oss vid behov av de tjänster som tillhandahålls av Ibas. Laboratoriet är världsledande och det som lyckas återskapa mest information från skadade media procentuellt sett. Vår långa branscherfarenhet tillsammans med Ibas gör oss till ett självklart lokalt alternativ.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *